Hva er varmepumpe?
  Hvorfor varmepumpe?
  Spar strøm
  Finn riktig varmepumpe
  Installasjon
 
 
  Om Varmepumper.org
  Kontakt oss
  Lenker
FINN RIKTIG VARMEPUMPE

Det finnes ulike typer varmepumper
En varmepumpe henter varme fra sine omgivelser slik at vi kan nyttiggjøre oss av denne varmen. Det finnes ulike typer varmepumper. Når man snakker om ulike varmepumper vil det si at man kan hente varme fra forskjellige elementer og utnytte varmen derfra.

Luft/luft varmepumpe: Dette er en type varmepumpe som henter varme fra uteluften for så å sirkulere varmen innendørs ved hjelp av innedelen. Innedelen er også med på å rense inneluften for støv og partikler.

Luft/vann varmepumpe:
Denne varmepumpetypen henter varme fra uteluften. Varmen blir så fordelt innedørs via vannbåren gulvvarme eller radiator. Denne varmepumpeteknikken gir en bedre varmefordeling samt at det holder en jevnere temperatur.

Jordvarmepumpe:
Her blir den lagrede solenergien i jorda utnyttet ved hjelp av et vannbårent fordelingssystem som føres inn til huset. Varmen utnyttes ved at en slange på 150-400 meters lengde graves ned i jorda på ca 1 meters dyp. Solenergien vil da varme opp vannet i slangen som da vil fordele varmen inn til boligen.

Bergvarme-varmepumpe:
Som navnet tilsier vil man her hente varmen fra grunnfjellet omkring boligen ved hjelp av et vannbårent fordelingssystem. Normalt vil et slikt borehull være på mellom 60-200 meter. Dette avhenger av energibehovet.

Sjøvannsvarmepumpe:
Denne varmepumpen henter varmen fra sjøvann ved hjelp av et vannbårent fordelingssystem. Faktisk så holder sjøvann en konstant temperatur gjennom hele året på en viss dybde.

Grunnvannsvarmepumpe:
Her pumper man grunnvann opp til en varmeveksler som henter ut varmen. For at dette systemet skal fungere må grunnvannet være av tilstrekkelig størrelse.

Avtrekksvarmepumpe:
Denne varmepumpen henter varme fra ventilasjonsluft fra bad, våtrom og kjøkken.

gratis befaring